Rahtikeskus Oy

Rahtikeskuksen arvot

Sekä Rahtikeskuksen toimihenkilöt että kaikki yksityiset autoilijamme ovat sitoutuneet noudattamaan tärkeiksi kokemiamme arvoja. Pyrimmekin siihen, että Rahtikeskuksen kaikkea toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, tehokkuus, jatkuva kehittyminen ja innovatiivisuus.

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Rahtikeskuksen tuotteet ja palvelut räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Palveluntuotannolla luodaan lisäarvoa asiakkaan omaan liiketoimintaprosessiin ja arvoketjuun. Joustavuus ja kyky reagoida muuttuneisiin tilanteisiin on toimintamme vahvuus.

TEHOKKUUS

Rahtikeskus tuottaa palvelunsa tehokkaasti ja asiakkaan kilpailukykyä kasvattaen. Käytössä on tämän päivän järjestelmät ja ratkaisut, joiden avulla asiakkaan liiketoimintaprosessi tehostuu ja jotka mahdollistavat säästöjen syntymisen tekemällä asiat entistä kustannustehokkaammin.

JATKUVA KEHITTYMINEN

Rahtikeskus haluaa olla asiakkaansa luotettavin ja paras yhteistyökumppani. Kestävä kehitys syntyy pitkäaikaisesta yhteistyöstä ja asiakkaan liiketoimintaprosessien perinpohjaisesta tuntemisesta. Pitkäjänteinen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen vaatii avointa ja läpinäkyvää yhteistyötä asiakkaan kanssa.

INNOVATIIVISUUS

Rahtikeskus työskentelee ahkerasti löytääkseen parempia tapoja täyttää asiakkaalle annettu palvelulupaus. Uudenaikaiset järjestelmät, yrittäjälähtöinen asenne, muutosvalmius sekä joustavuus takaavat oikeanlaisen tahtotilan ja ympäristön uusien ideoiden syntymiselle.

Toiminta-ajatus ja visio

Toiminta-ajatus

Rahtikeskus tuottaa asiakkailleen räätälöityjä kuljettamisen ja logistiikan palveluita kustannustehokkaasti.

Rahtikeskuksen visio

Rahtikeskus on johtava palveluntarjoaja ja asiakkaidensa paras yhteistyökumppani.

Faktaa