Vastuullisuus ja ympäristö

Kaikessa toiminnassamme pyrimme ympäristövaikutusten minimointiin. 

RAHTIKESKUKSEN AJOISSA liikkuu päivittäin yli 450 ajoneuvoa, joten kuljetuksissa käytetty polttoaineen kulutus on merkittävä.

Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pyrimme kaluston täyttö- ja käyttöasteen parantamiseen sekä turhien ajokilometrien välttämiseen huolellisella kuljetusten suunnittelulla ja ohjauksella. Pystymme toteuttamaan kuljetuksia sähkö- ja kaasukäyttöisellä kalustolla, sekä vähäpäästöisillä polttoaineilla tai HCT-yhdistelmillä.

Varastoterminaalissamme Tiilenpolttajankujalla on erityisesti kiinnitetty huomiota energiatehokkuuteen uusimalla rakennusautomaatiojärjestelmiä. Vaihdoimme valaistuksen energiaa säästävään ja tehokkaampaan led-valaistukseen. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti pienentääksemme hiilijalanjälkeämme.

Ympäristövastuu

Rahtikeskukselle on myönnetty ISO 14001:2004 ympäristösertifikaatti.

Tavoitteenamme on kuljettaa kaikki toimituksemme hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä.

Kuljetuskalustostamme huomattava osa on sähkö- sekä kaasuautoja. Pyrimme edelleen lisäämään näiden osuutta ja kaksinkertaistaa niiden määrä lähivuosina.

Diesel-käyttöisestä kalustostamme yli 75%:a täyttää Euro 6-päästönormin. Tavoitteenamme on 100% vuoteen 2026 mennessä.

Biodieselin osuus käytetystä polttoaineesta on merkittävä. Tavoitteenamme on nostaa biodieselin osuus 50%:n vuoteen 2026 mennessä.

Valtaosa kuljetusdokumenteistamme on sähköisiä. Pyrimme edelleen vähentämään paperisten tulosteiden määrää.

Olemme ottamassa käyttöön hiilijalanjälkilaskurin. Laskurin avulla pystymme määrittämään asiakaskohtaisen kuljetuksen päästöt ja vaikuttamaan niihin jo etukäteen.

Toimitilojemme ympäristövaikutukset on minimoitu. Päätoimipisteemme katolle on asennettu 270 aurinkopaneelia, jotka tuottavat vuodessa 80 000 kWh sähköä eli yli 35 % energiankulutuksestamme. 

Sähkönkulutusta olemme vähentäneet vaihtamalla kaikki valaisimet LED-valaisimiksi, joiden kulutus on huomattavasti alhaisempi. Kiinteistöautomaatio ohjaa valaistusta ja lämmitystä pienentäen siten kulutusta.

Käsittelemme kaiken meillä syntyvän jätteen normien mukaisesti ja kaikki kierrätettävä materiaali päätyy uusiokäyttöön. 

Laatu

Rahtikeskuksella on standardoitu strategiaan sidottu laadunhallintajärjestelmä, joka ohjaa kaikkea toimintaamme ja päätöksentekoamme.

Ympäristösertifikaatti

Pidämme yllä ympäristöjärjestelmäämme standardin vaatimusten mukaisesti ja lisäksi pyrimme ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen. Tähän liittyen olemme kartoittaneet kaikki toimintamme ympäristövaikutukset. Rahtikeskus on sitoutunut ympäristövaikutustensa ja energiatehokkuutensa jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen. 

Koulutus

Rahtikeskus järjestää liikennöitsijöidensä kuljettajille koulutuksia säännöllisesti. Koulutuksilla varmistamme asiakkaiden saaman hyvän ja ammattitaitoisen palvelun toteutuvan myös jatkossa.

Koulutamme kuljettajia säännöllisesti ennakoivaan ja taloudelliseen ajotapaan, jonka avulla voimme myös tukea vihreiden arvojen toteutumista. 

Jäterekisteri

Rahtikeskus Oy kuuluu jäterekisterin piiriin.

Omavalvonta

Elintarvike- ja lääkekuljetuksiin Rahtikeskuksella on omavalvontasuunnitelma. Sopimusajoissa laaditaan tarpeen mukaan lisäksi asiakaskohtaiset omavalvontasuunnitelmat.