Vastuut ja muut sopimusehdot

Vastuut

Rahtikeskus Oy:n kuljetuskalusto on varustettu tiekuljetus- ja vastuuvakuutuksin.

Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljeteltavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana (27§). Rajoituksia suoritettavaan korvaukseen (32§ ja 35§)

Laissa mainituista vastuun rajoituksista johtuen, suosittelemme lähettäjää vakuuttamaan lähetykset tavaravakuutuksella ainakin kevyen mutta arvokkaan tavaran ollessa kyseessä.

Muut sopimusehdot

Nostotöissä noudatamme Infra Ry:n ajoneuvonostureiden yleisiä vuokrausehtoja 1.10.2009.

Tilaajavastuu

Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani -ohjelma on elinkeinoharjoittajalle tai yritykselle suunnattu ohjelma. Tehdessään urakointi- tai alihankintasopimuksen, yrityksen täytyy toimittaa tilaajavastuulain mukaiset dokumentit tilaajalle. Luotettava Kumppani -ohjelman kautta yrityksen tilaajavastuuraportti on aina ajan tasalla eikä paperisia todistuksia tarvitse enää toimittaa.